Meer zorg inkopen met hetzelfde PGB 

Wanneer u een PGB aanvraagt vanuit de WMO wordt er door de gemeente een bedrag bepaald dat u ontvangt voor het inkopen van huishoudelijke hulp. Voor dit bedrag dient u zelf uw zorg in te kopen. Gemeenten hebben verschillende regels met betrekking tot het besteden van dit budget. Enkele gemeenten eisen een exacte verantwoording van het uitgegeven budget. Deze gemeenten staan bijvoorbeeld niet toe dat er meer uren worden ingekocht dan de indicatie aangeeft en/of eisen dat het overgebleven budget wordt teruggestort. Andere gemeenten zijn hier soepeler in en laten u vrij bij het inkopen van uren en het besteden van het budget. 

Stel dat u recht hebt op vier uur zorg per week. Van uw gemeente ontvangt u €18,- per uur om deze zorg in te kopen. Als u uw zorg inkoopt bij PGB-huishoudelijke hulp betaalt u slechts € 14,50 per uur. U houdt dan in principe €18,00 - € 14,50 = €5,50 per uur over. Wat er met dit geld en de verantwoording van dit geld gedaan moet worden, verschilt per gemeente. 

Utrecht:
"Als u zorg inkoopt voor minder dan €18,- per uur, dan kunt u het overige bedrag zonder probleem opsparen om extra uren zorg in te kopen. U hoeft dus niet terug te storten naar de gemeente."  

's-Hertogenbosch:
"Bij het persoonsgebonden budget is er op grond van de verordening een vrij te besteden bedrag van 10% van het budget dat aan u is toegekend tot een maximum van €1000,-. Deze 10% hoeft u dus niet te verantwoorden". 

Groningen:
"Over een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp hoeft per jaar geen verantwoording te worden afgelegd over €250,-". 

De Sociale Verzekeringsbank zegt over de besteding van het persoonsgebonden budget het volgende:
"Heeft u een AWBZ-budget? Op kalenderbasis hoeft u een bepaald bedrag van het toegekende persoonsgebonden budget (PGB) niet te verantwoorden. Dit wordt het vrij besteedbare bedrag genoemd. Dit vrij besteedbare bedrag is anderhalf procent van uw budget, met een minimum van €250,- en een maximum van €1250,-. Krijgt u uw budget van uw gemeente? Gemeenten stellen zelf een vrij besteedbaar bedrag vast. Sommige gemeenten hanteren helemaal geen vrij besteedbaar bedrag. 

Per gemeente verschilt het dus of, en in welke mate, u uw budget mag besteden aan extra uren hulp. Laat u hierover informeren bij uw gemeente, want met een vrij besteedbaar budget of de mogelijkheid om geld op te sparen, kunt u meer zorg inkopen met hetzelfde budget.