Veelgestelde vragen

Algemene vragen

 Financiële vragen

 Procedurele vragen

 Wetgeving

 Overige vragen

Algemene vragen 

Is het ook mogelijk PGB-huishoudelijkehulp.nl in te schakelen als er geen sprake is van zorgbehoefte?

Als u geen zorgbehoefte heeft en dus geen PGB ontvangt, kunnen wij u helaas niet helpen. In dat geval verwijzen wij u graag door naar deze site voor een huishoudelijke hulp.

Zijn jullie ook actief in mijn woonplaats?

Ja, wij hebben hulpen door heel Nederland. Meldt u zich bij ons aan, dan gaan wij direct op zoek naar een hulp bij u in de buurt. 

Vinden jullie gegarandeerd een huishoudelijke hulp voor mij?

De database van PGB huishoudelijke hulp omvat een groot aantal huishoudelijke hulpen. Als u zich inschrijft op onze website kunt u uw account activeren en vervolgens een aanvraag indienen. Daarbij maakt u uw wensen en eisen kenbaar. Op het moment dat wij uw aanvraag binnen krijgen, gaan wij onmiddellijk voor u op zoek. Het kan echter gebeuren dat wij op het moment van uw aanvraag geen hulpen bij u in de buurt hebben die aan uw wensen voldoen. Indien hiervan sprake is, laten wij u dit uiterlijk elf werkdagen nadat u uw aanvraag hebt gedaan weten. 

Hoe oud is de huishoudelijke hulp?

De huishoudelijke hulp is altijd minimaal zestien jaar oud. 

Wat als de hulp niet aan mijn verwachtingen voldoet?

Het kan voorkomen dat u bij het kennismakingsgesprek merkt dat u geen klik heeft met de hulp, of dat de hulp toch niet voldoet aan uw wensen. In dat geval kunt u gratis een nieuwe hulp aanvragen. U hoeft niet opnieuw een bemiddelingsbedrag te betalen. Mocht de nieuwe hulp ook niet bevallen? Dan gaan wij wederom op zoek naar een nieuwe hulp.

Wat voor garantie geven jullie?

Wij bieden altijd garantie. Wanneer u geen klik hebt met de hulp of ontevreden bent over uitgevoerde werkzaamheden kunt u bij ons een nieuwe hulp aanvragen. Er wordt dan gratis voor u gezocht naar een nieuwe hulp. Als deze hulp weer niet bevalt, gaan wij wederom op zoek naar een nieuwe hulp. 

U wilt graag de garantie dat u wordt gekoppeld aan een hulp met ervaring?

Dan verwijzen wij u door naar de website www.tophulp.nl. Op deze website staan uitsluitend hulpen ingeschreven die hebben bewezen een tophulp te zijn.

Vraagt u een hulp aan via deze website en bent u ontevreden over de toegewezen hulp? Dan zoeken wij kosteloos voor u naar een nieuwe kandidaat (max. één jaar lang).

Financiële vragen 

Wat kost het aanvragen van een hulp?

Op het moment dat een zorgzoeker zich aanmeldt bij PGB Huishoudelijke hulp, betaalt deze nog niets. De aanvrager betaalt het bemiddelingsbedrag pas als een hulp gevonden is. Mocht er onverhoopt toch geen klik zijn, dan zoeken wij kosteloos (max. één jaar) voor u verder tot wij een geschikte hulp hebben gevonden. U hoeft het bemiddelingsbedrag gedurende die periode niet nog een keer te betalen. Daarnaast betaalt u de hulp het tarief van € 12,50 per uur. Dit bedrag omvat alle door u opgegeven huishoudelijke taken. U dient dit bedrag zelf te betalen aan de hulp.  

Wat valt er allemaal onder de vergoeding?

De vergoeding van € 12,50 per uur is all-in. Hier komen dus, behalve het eenmalige bemiddelingsbedrag, geen overige bedragen meer bij. Onder dit tarief vallen alle taken in en rondom uw huis die de huishoudelijke hulp in uw opdracht uitvoert.

Betaal ik aan jullie of aan de hulp zelf?

De vergoeding betaalt u zelf aan de huishoudelijke hulp. Aan ons betaalt u het eenmalige bemiddelingsbedrag. De kosten voor de bemiddeling kunt u naar ons overmaken zodra u de factuur ontvangt.

Betaal ik de huishoudelijke hulp vakantiegeld?

Nee, bij de vergoeding zit het vakantiegeld al inbegrepen. U hoeft uw hulp dus ook niet meer te betalen dan de vergoeding van € 12,50 per uur, tenzij u dit in onderling overleg met de hulp anders afspreekt. De huishoudelijke hulp draagt ook zelf belasting af. 

Hoe betaal ik mijn abonnement?

U betaalt de maandelijkse kosten via een automatische incasso. Wij zullen uiteraard nooit zonder uw toestemming geld van uw rekening afschrijven.

Ik heb nog geen hulp, moet ik al maandelijks betalen?

Nee. U betaalt pas als wij een hulp voor u hebben gevonden. Vanaf dat moment start uw abonnement.

Ik wil mijn abonnement opzeggen, hoe doe ik dat?

U sluit het abonnement altijd voor minimaal een jaar af. Na dit jaar kunt u uw abonnement per maand opzeggen. Dit doet u in uw persoonlijke account.

Procedurele vragen

Controleren jullie de huishoudelijke hulp?

Ja. Helaas kunnen wij niet elke hulp voor een persoonlijk gesprek langs laten komen, maar er zijn wel verschillende controlemomenten. U vindt hieronder een kort overzicht.

Controlemoment één
Op het moment dat de hulp zich inschrijft op onze website moet de hulp ons een bevestiging van de samenwerking versturen per post. De betreffende hulp moet bij deze bevestiging tevens zijn of haar gegevens bevestigen. Vervolgens controleren wij deze gegevens en pas op het moment van goedkeuring kan de hulp daadwerkelijk aanvragen accepteren .

Controlemoment twee
Wanneer de zorgaanvrager een aanvraag indient, gaan wij op zoek naar een geschikte hulp. Dit doen onze medewerkers op basis van de opgegeven wensen. Wanneer deze wensen niet helemaal duidelijk zijn, wordt om aanvullende informatie gevraagd. De kandidaten worden door ons handmatig geselecteerd.

Voorbeeld

Mevrouw X heeft de volgende wensen opgegeven:
De huishoudelijke hulp moet minimaal 35 jaar zijn, wonen in Den Bosch, werkervaring hebben en een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben.

De selectie begint bij het selecteren van een regio. Er blijven dan circa 500 hulpen over. Aangezien de hulp minimaal 35 jaar moet zijn, zakt dit aantal naar 150 hulpen. Het aantal hulpen dat minimaal 35 jaar is en daarnaast woont in Den Bosch is 70. Hiervan hebben er 40 ervaring en van die 40 hulpen spreken er 35 goed Nederlands. Deze 35 hulpen worden benaderd en van de eerste hulp die reageert op de aanvraag worden de gegevens naar de zorgzoeker doorgestuurd.

Controlemoment drie
Wij adviseren de zorgzoeker altijd een kennismakingsgesprek te plannen met de toegewezen hulp. Door dit kennismakingsgesprek kunnen beide partijen kijken of zij dezelfde verwachtingen hebben van de samenwerking. De zorgzoeker kan de hulp dan tevens vragen een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs mee te nemen naar dit gesprek. Wanneer de zorgzoekers zich aanmelden bij ons, ontvangen ze een document met tips dat gebruikt kan worden bij kennismakingsgesprek.

Overig
Hulpen die niet voldoen aan onze wensen of over wie klachten binnenkomen, worden uit ons bestand verwijderd.

Gebruikt de huishoudelijke hulp eigen schoonmaakmiddelen of moet ik hiervoor zorgen?

U dient zelf zorg te dragen voor de (financiële middelen voor) schoonmaakmiddelen. 

Wat gebeurt er als mijn hulp ziek is?

Als de hulp ziek is moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meeste mensen afspreken dat de hulp een andere dag langs komt om de uren in te halen. U kunt dit zelf met de hulp afspreken en eventueel vastleggen in het contract.


Indien de hulp langdurig ziek is, kunt u bij ons wel een nieuwe hulp aanvragen. In de meeste gevallen valt dit onder de garantie. 

Kan ik een klacht indienen?

Ja, dat kan. Als u een klacht wilt indienen, neemt u altijd eerst contact op met een van onze medewerkers. Wordt uw klacht hier onverhoopt niet naar wens afgehandeld, dan kunt u ons klachtenformulier invullen. De directie van PGB-huishoudelijkehulp neemt uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling.

Wat moet ik doen als er sprake is van schade?

In geval van schade kunnen er twee dingen aan de hand zijn. De hulp kan zelf schade oplopen, maar deze kan ook schade veroorzaken aan uw interieur. Als opdrachtgever heeft u de verplichting te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Denk hierbij aan:

 • Veilige schoonmaakmiddelen;
 • Schoonmaakhandschoenen;
 • Een goed huishoudtrapje.

Mocht uw hulp ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch schade oplopen, dan valt deze onder uw aansprakelijkheidsverzekering. Als de hulp tijdens de werkzaamheden per ongeluk schade aanricht aan uw interieur of andere eigendommen valt dit onder uw aansprakelijkheid. 

In ons abonnement is vergoeding voor schade, ongevallen of diefstal opgenomen. U kunt een schadeclaim indienen via deze vergoeding.

Wetgeving 

Moet ik een contract opstellen voor mijn huishoudelijke hulp?

Heeft u een huishoudelijke hulp in dienst, welke u betaalt uit uw Persoonsgebonden Budget, dan bent u verplicht een contract aan te gaan met uw hulp. Hierin legt u alle afspraken tussen u en de hulpverlener vast. Het gaat hierbij onder andere om het uurloon, de looptijd, de werkzaamheden en de werktijden. Natuurlijk kunt u naar eigen inbreng andere relevante zaken in het contract opnemen. Een dergelijk contract noemt men ook wel een zorgovereenkomst. Deze heeft u nodig om uw uitgaven te kunnen verantwoorden aan uw zorgkantoor. U dient voor elke zorgverlener een nieuw contract op te stellen. Een voorbeeld van een zorgovereenkomst ziet u op onze downloadpagina zodra u een aanvraag hebt ingediend.  

Moet ik mijn huishoudelijke hulp aanmelden bij de Belastingdienst?

U hoeft uw huishoudelijke hulp alleen op te geven bij de Belastingdienst, wanneer deze een arbeidsovereenkomst heeft en meer dan drie dagen in de week werkzaam is voor u. U dient de salarisadministratie zelf uit te voeren voor uw hulp. Let er hierbij op dat u uw hulp tijdig aanmeldt bij de Belastingdienst. 

U valt onder de regeling 'vrijgesteld huispersoneel' op het moment dat uw hulp drie, of minder dan drie dagen per week bij u werkzaam is. Deze regeling omvat alle taken die plaatsvinden in en rondom de woning. Door deze regeling hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies af te dragen. De huishoudelijke hulp hoeft geen btw te heffen en hoeft zich niet in te schrijven bij de KvK.

Is mijn huishoudelijke hulp verantwoordelijk voor schade gedurende de werkzaamheden?

Er kunnen twee vormen van schade onderscheiden worden:

 • De hulp loopt lichamelijke schade op
  • Alle werknemers hebben recht op veilige werkomstandigheden. Als opdrachtgever moet u hier zorg voor dragen. Middelen die de veiligheid kunnen bevorderen zijn onder anderen: veilige schoonmaakmiddelen, schoonmaakhandschoenen, een veilig huishoudtrapje, enzovoort.
  • Loopt de hulp onverhoopt toch schade op gedurende de werkzaamheden, dan bent u hier aansprakelijk voor. Deze schade valt onder uw aansprakelijkheidsverzekering.
 • De hulp veroorzaakt materiële schade
  • Indien de huishoudelijke hulp materiële schade veroorzaakt, door bijvoorbeeld het omstoten van een vaas, mag u hier geen vergoeding voor eisen.

Overige vragen 

Ik wil graag mijn ouders op weg helpen bij het vinden van een hulp, kan ik ze een hulp cadeau geven?

Ja, dat kan. Het is mogelijk om het bemiddelingsbedrag voor uw ouders te betalen en uw ouders de bemiddeling dus cadeau te geven. U kunt er zelfs voor kiezen om uw ouders enkele 'schoonmaakuren' cadeau te geven. Om dit te regelen, verwijzen wij u graag door naar de website: Schoonmaakster Kado

Als bedrijf zijn wij op zoek naar een schoonmaakster. Kan dit via PGB-huishoudelijkehulp.nl?

Helaas is het niet mogelijk een schoonmaakster voor uw bedrijf aan te vragen via PGB-huishoudelijkehulp.nl. De wetgeving voor een schoonmaakster in huis (en met PGB) komt niet helemaal overeen met de wetgeving voor in bedrijven.
U kunt op een andere website terecht wanneer u op zoek bent naar een schoonmaakster voor uw bedrijf.

Wat is de WMO?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2007 in het leven geroepen om mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Sinds de invoering van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning omvat de activiteiten die deelname mogelijk maken, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, informatie, advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor de WMO, dan dient u dit bij de gemeente aan te geven. Zij bepalen of u recht hebt op een vergoeding of andere vorm van ondersteuning. Dit geldt ook voor huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp kunt u ontvangen in natura (er komt dan een zorgaanbieder bij u thuis om u te helpen met uw huishouden) of in PGB (persoonsgebonden budget). Een PGB houdt in dat u geld ontvangt voor het in dienst nemen van een huishoudelijke hulp. Dit kunt u doen via PGB-huishoudelijkehulp.nl.

Ik ben op zoek naar een hulp voor een paar weken in verband met mijn zwangerschap. Kan dat via jullie?

Indien u een hulp zoekt die een paar weken bij u aan de slag kan gaan tijdens uw zwangerschap, verwijzen wij u graag door naar de website huishoudhulprondombevalling.nl.

Ik ben op zoek naar een hulp voor een paar weken voor na de kraamtijd. Kan dat via jullie?

U zoekt een hulp die u na de kraamtijd nog een paar weken kan ondersteunen in de huishoudelijke taken. Wij verwijzen u in dat geval graag door naar de website huishoudhulprondombevalling.nl.

-----

Schrijf u nu in voor een PGB Huishoudelijke Hulp