Indicatiestelling


Huishoudelijke hulp en verzorging bij mensen thuis valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wanneer u hulp in de huishouding wilt aanvragen of verlengen, zult u een aanvraag bij uw gemeente in moeten dienen. Voor de vergoeding van huishoudelijke hulp heeft u een zorgindicatie nodig. Daarnaast betaalt u naast de vergoeding een eigen bijdrage, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssituatie.

Om voor een voorziening in aanmerking te komen, moet u voldoen aan bepaalde criteria. Iedere gemeente heeft zelf een aantal toegangscriteria opgesteld. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voorziening zult u worden getoetst op deze toegangscriteria. Dit wordt ook wel de indicatiestelling genoemd.

Bij een indicatiestelling wordt per individu onderzocht of deze aan de toegangscriteria voldoet, daarnaast wordt gekeken in welke mate de zorg of een voorziening noodzakelijk is. Er zal dus altijd een indicatie moeten plaatsvinden voordat u voor een voorziening of voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking kunt komen.

Pas na de indicatiestelling kunt u uw zorg gaan regelen. Dit kan in natura of met een persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer u voor zorg in natura kiest, regelt de gemeente alles voor u. Kiest u voor een PGB, dan dient u alles zelf te regelen, inclusief de administratie. Wel kunt u daarbij geholpen worden.

Heeft u uw indicatie ontvangen en bent u op zoek naar een PGB Huishoudelijke Hulp?

Schrijf u dan nu in, dien een aanvraag in en wij gaan voor u op zoek!