Alles over de alfahulp


Heeft u door een ziekte of beperking hulp nodig bij het huishouden? Dan is een alfahulp een goede oplossing. Een alfahulp kan voorkomen dat langdurig zieken of ouderen die niet meer alles zelf kunnen in een verzorgings- of verpleeghuis moeten gaan wonen. Daarnaast kunnen alfahulpen bij jongere, mobiel beperkte mensen ingezet worden.

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een alfahulp, dan dient u dit aan te vragen bij de gemeente. Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de gemeente verplicht om burgers zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning te laten wonen. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van huishoudelijke hulp in de vorm van alfahulpen.

Alfahulpen verrichten verschillende huishoudelijke werkzaamheden. Dit zijn bijvoorbeeld stofzuigen, ramen lappen, het schoonmaken van de keuken, de woonkamer en/of de badkamer. Een alfahulp komt altijd in dienst van de klant; alfahulpen maken dus afspraken met de klant zelf over werkzaamheden en werktijden.

Regeling dienstverlening aan huis

Alfahulpen vallen vaak onder de regeling dienstverlening aan huis. De enige voorwaarde hieraan is dat alfahulpen maximaal drie dagen per week in opdracht van de klant huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren. De regeling dienstverlening aan huis houdt in dat de alfahulp voor de Belastingdienst niet in loondienst is. De hulp krijg daardoor het gehele bedrag van het met de klant afgesproken loon uitgekeerd; een alfahulp kan op die manier zijn of haar diensten goedkoper aanbieden. Wel dient de alfahulp zijn of haar inkomsten op te geven aan de Belastingdienst.

Wilt u ook een alfahulp in dienst nemen?

Schrijf u dan nu in voor een PGB Huishoudelijke Hulp